Språk är makt

Made in Backa är en litterär tidskrift av och för barn i åldrarna 10-13 år  i stadsdelen Backa i Göteborg.
Barnen skriver dikter, berättelser och artiklar och gör reportage under vägledning av en kulturpedagog och gästande journalister och författare.

Made in Backa bidrar till att barnen erövrar det svenska språket och därmed sin rättmätiga plats i samhället.

På så vis är Made in Backa ett demokratiprojekt. Devisen är ”Språk är makt!”

Made in Backa ska också ge barnen ökad kunskap om varandras kulturer och bättre förståelse för varandras olikheter, vilket på sikt leder till ökad integration, mindre fientlighet, mer trygghet, bättre självkänsla och självförtroende.


Projektledare och ansvarig utgivare är kulturpedagogen och författaren Homeira Tari som också ingår i styrelsen för Författarcentrum Väst.
Made in Backa finansieras av Allmänna arvsfonden och Norra Hisingen.

Vi som jobbar med MIB

Homeira Tari Kulturpedagog

och chefredaktör E-mail:

Homeira.Tari@madeinbacka.com

Tel: 0707516428

Sahar Amini

Ansvarig för hemsida

Med stöd av