Intervju om politik med Stefan Jaako

214.png

Politiken i Sverige idag och utöver resten av världen spelar en stor roll, som historien har bevisat förut. Idag däremot kan fler ta del av det som händer i politiken, speciellt på grund av en ökad internetanvändning och lättare åtkomst till sociala medier. Isabella bestämmer sig för att Intervjua sin pappa, Stefan Jaako, med ett par frågor som handlar om politik. *Obs! Vid tillfället som intervjun utfördes var förklaringen av Nyval ännu aktiv, idag vet vi att det inte blir någon nyval*

Hade du någon speciell syn på demokrati när du kom till Sverige? Nej, det hade jag inte. Hur gammal var du när du röstade första gången? 22 år. Tycker du att demokratisystemet vi har i Sverige är bra? Aa absolut. Hur ser du på demokratins syn om invandring? Det funkar i teori men mindre bra i praktiken. Vad tycker du om att det blir nyval? Det är bra eftersom att vi lever i en demokrati ska alla ha en chans att säga sitt, även om det inte alltid fungerar. Namn: Stefan Jaako År: 40 Utbildning: industri Jobb: anläggningsansvarig

Journalist: Isabella Jaako

Följ Oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square