Suzan Mehdis föreläsning om trygghet

Den 13 april så höll Suzan Mehdi en föreläsning angående trygghet för två utav Backaskolans klasser samt åt ensamkommande barn i Skälltorpsskolan.

Föredraget handlade om trygghet och hur man kan känna sig trygg överallt.

Eleverna fick även se på en film som handlar om vardagstrygghet och om vilka åtgärder man kan ta för att öka sin trygghet i vardagslivet.

Förutom trygghet diskuterades det även om asylsökande, integration och hur viktigt dess effekt är på samhället i helhet men även för individen som har just anlänt till Sverige.

Suzan Mehdi

Made in Backa

Följ Oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square