Författaren Soleyman Ghasemiani på besök i Kärraskolan!


Soleyman Ghasemiani är en iransk-kurdisk och svensk författare som besökte klasserna 5A och 5B i Kärraskolan. Han har skrivit diktsamlingar och böcker på kurdiska, persiska, svenska och har under många år arbetat som socialsekreterare i samband med sitt skrivande och kämpar idag för att alla barn ska ha lika rättigheter.

Följ Oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square