Made in Backa 30 är på gång!

Temat för nästa nummer av Made in Backa är miljö (olika miljöer), sophantering, trygghet m.m.

Några av våra ungdomar som jobbar på helger med Made in Backa har varit ute och utforskat lite grann i Backa röd.

Vi har under dagen besökt olika gårdar i Backa för att se hur skräphanteringen går till. Vi har även intervjuat barn som bor där och frågat dem om hur dem tycker att skräphanteringen fungerar i området.

I Sverige är det lag på att varje individ i samhället måste ta ansvar för sitt eget skräp. Det betyder att all nedskräpning på platser där allmänheten har tillträde är förbjuden. Nedskräpning kan straffas med böter, men även upp till ett års fängelse beroende på hur allvarlig nedskräpningen är.

När vi var i Backaröd tyckte vi att gårdarna var ganska rena. Papperskorgarna var tömda, men det fanns ändå lite slängt skräp runt om. Det vi reagerade mest på var allt skräp som var dumpat vid återvinningen av folk som inte orkat att ta sitt ansvar att sortera det.

När vi kom fram till Poseidon lägenheterna kunde man direkt se en skillnad vid återvinningstationen. Det syntes inte till något skräp och det var extra rent utanför Poseidons kontor.

Vi ställde oss frågan om varför vissa områden är renare än andra, trots att avståndet mellan områdena är nära varandra. Vår teori är att folk är lata och bekväma, och tar för givet att någon ska komma och plocka upp deras skräp efter dem utan att se konsekvenserna för nedskräpningen. Vi människor fungerar på det sättet att vi gör vad andra gör. Om vi kommer till ett område där vi ser att folk skräpar ner så gör vi också det. Men om vi kommer till ett annat område där det är rent och fint så vill vi också fortsätta att hålla det så.

Vi intervjuade Ahmed, Leon, Zaki, Elias, Mona och Amil som bor i Backa:

- Tycker ni att det är rent i området?

Helt okej.

- Vad gör ni av erat skräp?

Vi slänger det i soptunnan och ibland på marken, men bara ibland.

- Vad gör ni om ni ser någon slänga skräp på marken?

Leon: Ingenting

Mona: Jag ifrågasätter dem ibland och frågar vad de håller på med.

Ahmed: Ibland säger jag till dem. Men min mamma brukar ta upp skräp om hon ser att någon har kastat det.

Mona: Min med.

- Vad skulle hända om ingen skulle slänga skräpet i papperskorgen?

Mona: Då skulle vi ha en dålig miljö.

Amil: Djuren skulle dö, för dem vet inte vad som är ätbart och då kan dem skadas och dö.

Ahmed: Miljön hade blivit dålig.

Zaki: Det skulle ha varit smutsigt och man hade inte velat gå ut då.

Elias: Det hade luktat äckligt.

Mona: Och då hade man inte trivts i området.

- Vet ni varför det finns papperskorgar?

För att slänga sitt skräp där.

Efter intervjun stannade vi kvar och pratade med barnen om hur viktigt det är att man slänger sitt skräp efter sig så att det ska se trevligt ut. Men också för djurens säkerhet. Men detta visste de redan.

Att se någon annan slänga skräp eller plocka upp skräp påverkar oss. För vi gör det andra också gör. Om du börjar slänga ditt skräp efter dig så kommer du att få fler att också göra det. Tillsammans kan vi få vårt område till en renare och trevligare plats att bo på.

Av: Mila Ćurčić, 16 år, Hvitfeldtska gymnasiet och Marina Barišić, 16 år, Katrinelundsgymnasiet

Nästa nummer av Made in Backa görs av Brunnsbos fritidsgård och Ellen Kay skolan

Följ Oss
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square